Makete brodova

Tradicionalna Hrvatska brodogradnja, makete brodova te internacionalni modeli